Сүлүктү билим берүү бөлүмү кызматташуу денгээлин жогорулатты

 Сүлүктү шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан билим берүүнү жакшыртуу, жетишкен ийгиликтерди мындан да жогорку даражага жеткирүү максатында республикалык деңгээлдеги уюмдар менен кызматташууну жолго коё алды. Өткөн окуу жылында алгачкылардан болуп Сүлүктү шаары электрондук мектепке өткөн болсо быйылкы жылдан баштап БИЛИМДИ БААЛОО ЖАНА ОКУТУУ УСУЛДАРЫ БОРБОРУ МЕНЕН кызматташууну баштады. Аталган мекеме ЦООМО  аталышы менен белгилүү же окуучулардан жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүүчү уюм   «Быйылкы окуу жалынан баштап ЦООМО менен бүтүрүүчү класстар үчүн көнүгүү тесттерин уюштуруп турабыз. Жыл башында бир жолу көнүгүү тест өткөрүп жетишпеген жактарды билип алып, ошонун үстүнөн иш жүргүзөбүз.  Үчүнчү чейрек жыйынтыкталганда дагы бир ирет көнүгүү тест тапшырып, окуучулардын тестке даярдыгын баалайбыз. ЦООМО менен кызматташканыбыздын себеби биринчиден ЖРТны уюштуруп өткөргөн уюм экинчиден ар бир предмет ар бир глава боюнча % аркылуу жетишүүнү көрсөтүп берет»- дейт билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдибахап Исманов. «Алгач гимназиянын бүтүрүүчү класстары үчүн 50 катышуучу болсо керек деп пландаштырганбыз. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн сунушу менен Сүлүктүдөгү бардык мектептер катышууга чакырылды.  Иш жүзүндө шаар боюнча 116 окуучу көнүгүү тест тапшырды. Демек окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоодо түшүндүрүү иштери жеткиликтүү деңгээлде  жүргүзүлгөн»- дейт гимназиянын мугалими Бакытбек Сапаркулов. «Бизге башка район шаарларда окуп жаткан досторубуз суктанып жатат. Анткени алар көнүгүү тест тапшыруу үчүн жол кире кетирип Бишкек шаарына барат. Бизге болсо мектебибизге уюштуруп берди. Эми жакшы окуп, жогорку балл алып ата-энелерибиздин, мугалимдерибиздин эмгегин акташыбыз керек»- дейт 11-класстын гимназисти Айжамал Торобаева.   Белгилей кетсек 116 окуучу негизги тест 103 окуучу предметтик тест боюнча көнүгүү тест тапшырган. 

Даярдаган:       Барчиной АЛИМОВА